Marcin Paweł Romanowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Paweł Romanowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

magister filologii polskiej

Marcin Paweł Romanowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biograficzne punctum. O relacji między biografem a bohaterem na przykładzie wybranych prac Jerzego Ficowskiego i Joanny Olczak-Ronikier”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Stanisław Mencwel, prof. dr hab. Marek Zaleski

Dyplom nr 4278.


Gdańsk, 20 kwietnia 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie90.55 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Mencwela2.57 MB
PDF icon rec. prof. Zalewskiego1.87 MB