fbpx Magdalena Harmacińska-Kowalewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Harmacińska-Kowalewska

Magdalena Harmacińska-Kowalewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2018 roku

mgr logopedii

Magdalena Harmacińska-Kowalewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pamięć dziecka a syntetyzowanie wyrazów z fonemów na etapie przygotowania do nauki czytania i pisania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: logopedia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Barbara Hanna Ostapiuk, prof. US, dr hab. Tomasz Władysław Smereka

Dyplom nr 4292.


Gdańsk, 06 czerwca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract19.72 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie61.63 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Ostapiuk3.54 MB
PDF icon rec. dr. hab. Smereki2.47 MB
Data publikacji: poniedziałek, 12 marca 2018 roku, 15:19
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku, 8:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek