Marzena Maryla Wójcik-Augustyniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marzena Maryla Wójcik-Augustyniak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2018 roku

doktor nauk ekonomicznych w zakresie Nauk o Zarządzaniu

Marzena Maryla Wójcik-Augustyniak

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Koncepcja innowacji wartości usługi edukacyjnej publicznej szkoły wyższej w Polsce. Uwarunkowania, sposoby, tworzenie”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marek Kwiek, prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Koźmiński, dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Maria Hanna Romanowska

Dyplom nr 878.


Gdańsk, 27 marca 2018 r.