Joanna Osiejewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Osiejewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2018 roku

dr nauk prawnych w zakresie prawa; dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego

Joanna Osiejewicz

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej.”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Zofia Przyborowska - Klimczak, dr hab. Mariusz Maciej Swora, dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Maria Teresa Królikowska - Olczak

Dyplom nr 896.


Gdańsk, 08 stycznia 2019 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek60.14 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.19 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład Komisji917.6 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram65.8 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała RW wraz z uzasadnieniem731.34 KB