Maciej Łukasz Nyka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Łukasz Nyka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 listopada 2018 roku

dr nauk prawnych w zakresie prawa

Maciej Łukasz Nyka

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Instrumenty ograniczenia wpływu handlu na środowisko. Studium z prawa międzynarodowego.”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. zw. dr hab. Barbara Ewa Mikołajczyk, prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło, dr hab. Barbara Małgorzata Iwańska, prof. UJ

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Marek Piotr Górski

Dyplom nr 894.


Gdańsk, 14 grudnia 2018 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek386.55 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.94 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład Komisji912.36 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram65.8 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała RW z uzasadnieniem847.88 KB