fbpx Marcin Bolesław Lidzbarski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Bolesław Lidzbarski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Bolesław Lidzbarski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 listopada 2018 roku

magister Prawa

Marcin Bolesław Lidzbarski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektant w realizacji inwestycji budowlanej ze środków publicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Recenzenci: prof.dr hab. Zygmunt Niewiadomski , dr hab. Henryk Adam Nowicki, prof.UMK

Dyplom nr 4366.


Gdańsk, 30 listopada 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_polskie_i_angielskie.pdf207.96 KB