fbpx Wioleta Anna Białobrzeska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wioleta Anna Białobrzeska

Wioleta Anna Białobrzeska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2019 roku

magister chemii

Wioleta Anna Białobrzeska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie korelacji pomiędzy właściwościami elektrochemicznymi i spektroskopowymi wybranych pochodnych 9,10-antrachinonu a ich aktywnością biologiczną”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Tadeusz Piotr Ossowski

Recenzenci: prof. dr. hab. Grzegorz Marek Schroeder , prof. dr. hab. dr med. Michał Woźniak

Dyplom nr 4496.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract201.72 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie200.96 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1252.87 KB
PDF icon Recenzja 21.98 MB
Data publikacji: piątek, 18 maja 2018 roku, 12:29
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 października 2019 roku, 13:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki