fbpx Maria Dorota Szoska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Dorota Szoska

Maria Dorota Szoska

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2018 roku

magister Filologii Polskiej

Maria Dorota Szoska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pogłębić obraz świata. Film w edukacji polonistycznej a kształcenie umiejętności interpretacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grażyna Bożena Tomaszewska

Promotor pomocniczy: dr Dariusz Szczukowski
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Anna Latoch-Zielińska, prof. UMCS, dr hab. Witold Władysław Bobiński

Dyplom nr 4289.


Gdańsk, 28 maja 2018 r.

Data publikacji: wtorek, 29 maja 2018 roku, 8:47
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 maja 2018 roku, 8:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba