fbpx Michał Szypniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Szypniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Szypniewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2018 roku

magister Prawa

Michał Szypniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ochrona interesu pracownika delegowanego za granicę”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Leszek Mitrus, prof.UJ, dr hab. Łukasz Marek Pisarczyk, prof.UW

Dyplom nr 4376.


Gdańsk, 20 grudnia 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_rozprawy_doktorskiej.pdf217.47 KB