Katarzyna Donata Skrzypińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Donata Skrzypińska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2018 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie Psychologii

Katarzyna Donata Skrzypińska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Model Potrójnej Natury Duchowości (PND) w ujęciu psychologicznym”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Piotr Brzozowski, prof. UMCS, dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW, dr hab. Paweł Marian Socha, prof. Akademii Ignatianum

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński

Dyplom nr 885.


Gdańsk, 19 czerwca 2018 r.