fbpx Katarzyna Donata Skrzypińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Donata Skrzypińska

Katarzyna Donata Skrzypińska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2018 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie Psychologii

Katarzyna Donata Skrzypińska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Model Potrójnej Natury Duchowości (PND) w ujęciu psychologicznym

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Piotr Brzozowski, prof. UMCS, dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW, dr hab. Paweł Marian Socha, prof. Akademii Ignatianum

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński

Dyplom nr 885.


Gdańsk, 19 czerwca 2018 r.

Data publikacji: piątek, 22 czerwca 2018 roku, 10:53
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 12:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba