fbpx Eugen Ferdinand Spangenberg | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Eugen Ferdinand Spangenberg

Eugen Ferdinand Spangenberg

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2018 roku

Eugen Ferdinand Spangenberg

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„”

„Transition to sustainable freight transport in the Baltic Sea Region - challenges for container shipping”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Ernest Remigiusz Czermański
Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, dr hab. inż. Izabela Natasza Kotowska, prof. AM w Szczecinie

Dyplom nr 4303.


Gdańsk, 28 czerwca 2018 r.

Data publikacji: piątek, 29 czerwca 2018 roku, 12:38
Ostatnia modyfikacja: piątek, 29 czerwca 2018 roku, 12:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba