Grzegorz Marcin Czerwiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Marcin Czerwiński

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2018 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Grzegorz Marcin Czerwiński

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Jam z rodu Nomadów”. Literatura polsko-tatarska po 1918 roku”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, prof. dr hab. Marek Marian Dziekan, prof. dr hab. Marek Stanisław Wilczyński

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

Dyplom nr 886.


Gdańsk, 29 czerwca 2018 r.

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat 183.3 KB