fbpx Tomasz Stefan Besta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Stefan Besta

Tomasz Stefan Besta

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2018 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie Psychologii

Tomasz Stefan Besta

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Przenikanie się tożsamości społecznej i osobistej: konsekwencje dla funkcjonowania indywidualnego i społecznego jednostki

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Michał Kamil Bilewicz, prof. UW, dr hab. Wojciech Marek Kulesza, prof. Uniwersytetu SWPS, prof. dr hab. Hanna Wanda Brycz

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Dyplom nr 887.


Gdańsk, 03 lipca 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 12:04
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 12:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba