fbpx Agata Sylwia Weydmann | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agata Sylwia Weydmann

Agata Sylwia Weydmann

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2018 roku

doktor Nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii

Agata Sylwia Weydmann

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Wpływ ocieplenia klimatu na rozmieszczenie i różnorodność kluczowych gatunków zooplanktonu w Arktyce Europejskiej

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Magdalena Błażewicz, prof. dr hab. Jolanta Elżbieta Ejsmont-Karabin, prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Tomasz Bernard Linkowski

Dyplom nr 888.


Gdańsk, 04 lipca 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 12:13
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 12:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba