fbpx Emilia Magdalena Dobrowolska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Emilia Magdalena Dobrowolska

Emilia Magdalena Dobrowolska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2018 roku

magister Wydziału Zarządzania

Emilia Magdalena Dobrowolska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modele współpracy uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w tworzeniu innowacji - identyfikacja i kierunki rozwoju”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Marian Rybicki

Promotor pomocniczy: dr Wojciech Machel
Recenzenci: dr hab. inż. Agnieszka Freda Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ, dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH

Dyplom nr 4320.


Gdańsk, 16 lipca 2018 r.

Data publikacji: czwartek, 19 lipca 2018 roku, 13:28
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 19 lipca 2018 roku, 13:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba