fbpx Adam Włodzimierz Kostulak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Włodzimierz Kostulak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Włodzimierz Kostulak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2018 roku

magister Zarzadzania i marketingu

Adam Włodzimierz Kostulak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model procesowego zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych szkół wyższych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Auksztol, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bernard Franciszek Kubiak, dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO

Dyplom nr 4322.


Gdańsk, 16 lipca 2018 r.