Diana Ewa Trzcińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Diana Ewa Trzcińska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 kwietnia 2019 roku

dr nauk prawnych w zakresie prawa

Diana Ewa Trzcińska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony.”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Anna Haładyj, dr hab. Barbara Małgorzata Iwańska, prof. UJ, dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

Dyplom nr 411.


Gdańsk, 23 kwietnia 2019 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek59.66 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat2.18 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład Komisji963.64 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram113.55 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała RW z uzasadnieniem163.62 KB