Agnieszka Kamila Kowalkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Kamila Kowalkowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2019 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie biologii

Agnieszka Kamila Kowalkowska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Analiza kwiatowych struktur wydzielniczych u wybranych przedstawicieli Bulbophyllum Lindl. i Epipactis Zinn. (Orchidaceae)”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Józef Joachimiak, prof. dr hab. Jan Jarosław Rybczyński, prof. dr hab. Małgorzata Zofia Stpiczyńska

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

Dyplom nr 899.


Gdańsk, 24 stycznia 2019 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek31.18 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.63 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation1.06 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład komisji288.94 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram126.38 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała396.18 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon Uzasadnienie3.05 MB