Karolina Joanna Kropielnicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karolina Joanna Kropielnicka

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 07 marca 2019 roku

doktor nauk matematycznych w zakresie Matematyki

Karolina Joanna Kropielnicka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Zaawansowane metodologie obliczeniowe dla ewolucyjnych równań różniczkowych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr Mechthild Thalhammer, prof. dr Erwan Faou, prof. dr hab. Piotr Zgliczyński

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Henryk Woźniakowski

Dyplom nr 901.


Gdańsk, 13 marca 2019 r.

Recenzje

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek.pdf466.35 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat_pl.pdf2.05 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon sklad_komisji.pdf365.09 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_rady_wydzialu_mfii.pdf336.57 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_komisji.pdf489.18 KB