Joanna Różycka-Tran | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Różycka-Tran

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 listopada 2018 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

Joanna Różycka-Tran

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Antagonizm społeczny w perspektywie międzykulturowej”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Michał Kamil Bilewicz, prof. UW, dr hab. Piotr Szarota, prof. PAN, dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab Bogdan Włodzimierz Zawadzki

Dyplom nr 893.


Gdańsk, 28 listopada 2018 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1527.65 KB
PDF icon recenzja 2361.42 KB
PDF icon recenzja 3611.27 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek487.33 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat688.88 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna181.18 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram298.72 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała171.91 KB