fbpx Joanna Józefa Drozd | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Józefa Drozd

Joanna Józefa Drozd

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 2019 roku

magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowwej

Joanna Józefa Drozd

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Językowa kreacja domów wielkich Polaków w „Opowieściach Barbary Wachowicz””

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Aneta Lewińska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK , dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW

Dyplom nr 4410.


Gdańsk, 05 kwietnia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract139.57 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie139.1 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Cygana3.88 MB
PDF icon rec. prof. Jastrzębskiej-Golonki2.03 MB
Data publikacji: środa, 5 grudnia 2018 roku, 10:48
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 8 kwietnia 2019 roku, 8:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Oleszek
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek