fbpx Tymotetusz Krzysztof Skiba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tymotetusz Krzysztof Skiba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tymotetusz Krzysztof Skiba

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 września 2019 roku

magister filologii polskiej

Tymotetusz Krzysztof Skiba

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Literackie homunkulusy w twórczości Brunona Schulza, Stanisława Lema i Philipa K. Dicka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk hum

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Turo, em. prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski, prof. dr hab. Stanisław Rosiek

Gdańsk, 19 września 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie190.65 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Jarzębskiego1.9 MB
PDF icon rec. prof. Rośka2.61 MB