fbpx Katarzyna Dorota Szmyd | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Dorota Szmyd

Katarzyna Dorota Szmyd

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 listopada 2018 roku

Katarzyna Dorota Szmyd

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Przemysław Lech Kulawczuk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Jeliński, prof. dr hab. Jan Rymarczyk

Dyplom nr 4364.


Gdańsk, 30 listopada 2018 r.

Data publikacji: piątek, 7 grudnia 2018 roku, 10:41
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku, 11:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba