fbpx Dominika Jadwiga Mróz-Szarmach | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominika Jadwiga Mróz-Szarmach | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominika Jadwiga Mróz-Szarmach

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 marca 2019 roku

magister Prawa

Dominika Jadwiga Mróz-Szarmach

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Interes prawny w zaskarżeniu orzeczenia w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Agnieszka Machnikowska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. USWPS, dr hab. Monika Michalska-Marciniak prof. UŁ

Dyplom nr 4407.


Gdańsk, 28 marca 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf212.77 KB