fbpx Lidia Katarzyna Skarżyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lidia Katarzyna Skarżyńska

Lidia Katarzyna Skarżyńska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 listopada 2018 roku

magister wydziału Zarządzania

Lidia Katarzyna Skarżyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model komunikacji marketingowej z wykorzystaniem gier reklamowych online”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bogna Mirosława Pilarczyk, prof. dr hab. Teresa Maria Taranko

Dyplom nr 4372.


Gdańsk, 14 grudnia 2018 r.

Data publikacji: środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:40
Ostatnia modyfikacja: środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba