fbpx Dominika Beata Studzińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dominika Beata Studzińska

Dominika Beata Studzińska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2018 roku

magister Geografii

Dominika Beata Studzińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Iwona Sagan, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Szmytkowska
Recenzenci: dr hab. Maciej Marcin Smętkowski,, dr hab. Marek Robert Więckowski, prof. PAN

Dyplom nr 4370.


Gdańsk, 14 grudnia 2018 r.

Data publikacji: czwartek, 20 grudnia 2018 roku, 7:50
Ostatnia modyfikacja: środa, 16 stycznia 2019 roku, 9:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba