Magda Ewa Caban | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magda Ewa Caban

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2019 roku

doktor nauk chemicznych

Magda Ewa Caban

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Zastosowanie cieczy jonowych oraz nowych metod derywatyzacyjnych i ekstrakcyjnych w analityce wybranych farmaceutyków”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska, prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medynska, prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski

Dyplom nr 902.


Gdańsk, 21 marca 2019 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.19 MB
PDF icon Recenzja 21.31 MB
PDF icon Recenzja 3187.44 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek271.25 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.26 MB