Piotr Paweł Woźniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Paweł Woźniak

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2019 roku

doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii

Piotr Paweł Woźniak

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Wykorzystanie cech teksturalnych i strukturalnych glin glacjalnych i debrytów subakwalnych do wnioskowania o kierunkach paleotransportu i cechach środowiska depozycyjnego”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Wojciech Wysota, dr hab. Leszek Wojciech Kasprzak, prof. UAM, dr hab. Lucyna Barbara Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Leszek Eugeniusz Marks

Dyplom nr 898.


Gdańsk, 23 stycznia 2019 r.