fbpx Joanna Karbarz-Wilińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Karbarz-Wilińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Karbarz-Wilińska

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2019 roku

magister Historii

Joanna Karbarz-Wilińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nurt chrześcijański związany z biskupem stanisławowskim Hryhorijem Chomyszynem. Oblicze ideowo-polityczne (1925-1939)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza Polski i powszechna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Eugeniusz Koko

Recenzenci: prof. dr hab. Igor Andrzej Hałagida, dr hab. Ryszard Tomczyk, prof. US

Dyplom nr 4463.


Gdańsk, 08 lipca 2019 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja dr hab. Tomczyk9.94 MB
PDF icon Recenzja prof. Hałagdia5.62 MB
PDF icon Streszczenie102.45 KB