fbpx Arkadiusz Wiesław Kazański | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arkadiusz Wiesław Kazański

Arkadiusz Wiesław Kazański

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2019 roku

magister Politologii

Arkadiusz Wiesław Kazański

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego w latach 1980-1981”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza Polski

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Józef Polak, dr hab. Patryk Pleskot, prof. PWSZ

Dyplom nr 4462.


Gdańsk, 08 lipca 2019 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja prof. Polak5.72 MB
PDF icon Recenzja prof. Pleskot19.89 MB
PDF icon Streszczenie102.76 KB
Data publikacji: czwartek, 14 marca 2019 roku, 9:43
Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 lipca 2019 roku, 14:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski