Katarzyna Zofia Smolarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Zofia Smolarz

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 kwietnia 2019 roku

doktor Nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii

Katarzyna Zofia Smolarz

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Zmiany patologiczne u małży morskich i ich potencjał bioindykacyjny”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Szaniawska, dr hab. inż. Teresa Radziejewska, prof. US, dr hab. Artur Stanisław Burzyński, prof. IO PAN

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Alicja Kosakowska

Dyplom nr 906.


Gdańsk, 10 kwietnia 2019 r.