fbpx Daniel Robert Michael Sonnet | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Daniel Robert Michael Sonnet

Daniel Robert Michael Sonnet

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 maja 2019 roku

Master of Science in Business Management

Daniel Robert Michael Sonnet

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tworzenie i ocena Eksperckiego Probabilistycznego Systemu Przewidywania Inflacji (PIFES)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Alicja Kamińska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Marcin Tomasz Brycz
Recenzenci: dr hab. Robert Paweł Kruszewski, prof. SGH, dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ

Dyplom nr 4446.


Gdańsk, 30 maja 2019 r.

Data publikacji: wtorek, 18 czerwca 2019 roku, 9:32
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 18 czerwca 2019 roku, 9:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba