fbpx Grażyna Pazikowska-Sapota | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grażyna Pazikowska-Sapota

Grażyna Pazikowska-Sapota

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 2019 roku

doktor nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii

Grażyna Pazikowska-Sapota

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Trwałe zanieczyszczenia organiczne i metale ciężkie - wskaźniki antropopresji w ocenie jakości bałtyckich osadów dennych

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk o Ziemi i środowisku

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, dr hab. Jacek Paweł Bełdowski, prof. IO PAN, dr hab. Anita Urszula Lewandowska, prof. UG

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Piotr Maria Szefer

Dyplom nr 914.


Gdańsk, 27 maja 2019 r.

Data publikacji: czwartek, 4 lipca 2019 roku, 12:43
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 lipca 2019 roku, 13:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba