fbpx Natasza Kosakowska-Berezecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Natasza Kosakowska-Berezecka

Natasza Kosakowska-Berezecka

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2019 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie Psychologii

Natasza Kosakowska-Berezecka

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Mechanizmy stereotypizacji ze względu na płeć w postrzeganiu wspólnotowości i sprawczości kobiet i mężczyzn w kontekście kulturowym i międzykulturowym

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Hanna Wanda Brycz, dr hab. Michał Kamil Bilewicz, prof. UW; dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Dyplom nr 922.


Gdańsk, 24 czerwca 2019 r.

Data publikacji: piątek, 5 lipca 2019 roku, 9:49
Ostatnia modyfikacja: piątek, 5 lipca 2019 roku, 9:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba