fbpx Patryk Tomasz Kaczmarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Patryk Tomasz Kaczmarek

Patryk Tomasz Kaczmarek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Patryk Tomasz Kaczmarek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Piotr Pisarewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, dr hab. Anna Rzeczycka

Dyplom nr 4465.


Gdańsk, 10 lipca 2019 r.

Data publikacji: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 11:25
Ostatnia modyfikacja: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 11:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba