fbpx Anna Maria Sperska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Maria Sperska

Anna Maria Sperska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2019 roku

magister Ekonomii

Anna Maria Sperska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pomiar efektów działań marketingowo-sprzedażowych na rynku usług Business to Business. Implikacje dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw  spedycyjnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Maria Pietrzak, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Edward Czuba
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, dr hab. Grzegorz Piotr Leszczyński, prof. UE w Poznaniu

Dyplom nr 4472.


Gdańsk, 10 lipca 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 9:28
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 9:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba