fbpx Cyprian Paweł Tomasik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Cyprian Paweł Tomasik

Cyprian Paweł Tomasik

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2019 roku

magister Ekonomii

Cyprian Paweł Tomasik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie zużycia wody dla polskiego handlu produktami rolnymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Maria Oziewicz

Recenzenci: dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG, prof. dr hab. Stanisław Józef Stańko

Dyplom nr 4473.


Gdańsk, 10 lipca 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 9:38
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 9:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba