fbpx Monika Anna Paszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Anna Paszkiewicz

Monika Anna Paszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2019 roku

doktor nauk chemicznych

Monika Anna Paszkiewicz

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Zastosowanie wielościennych nanorurek węglowych i innych alternatywnych materiałow sorpcyjnych w oczyszczaniu wody oraz ekstrakcji i zatężaniu analitów o zróżnicowanej polarności

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz, prof. dr hab. Jacek Nawrocki, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski

Dyplom nr 931.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1780.63 KB
PDF icon Recenzja 21.55 MB
PDF icon Recenzja 31.71 MB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek647.43 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.68 MB
Data publikacji: środa, 7 sierpnia 2019 roku, 13:37
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 października 2019 roku, 9:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki