fbpx Katarzyna Łukawska-Matuszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Łukawska-Matuszewska

Katarzyna Łukawska-Matuszewska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

doktor nauk o Ziemi w zakresie oceanologii

Katarzyna Łukawska-Matuszewska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Formowanie i uwalnianie składników alkaliczności z osadów mórz szelfowych do wody a wczesna diageneza

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk o Ziemi i środowisku

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki,, prof. IO PAN; dr hab. Michał Woszczyk

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. inż. Marek Karol Biziuk

Dyplom nr 936.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: środa, 23 października 2019 roku, 8:34
Ostatnia modyfikacja: środa, 23 października 2019 roku, 9:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba