fbpx Monika Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Wróbel

Monika Wróbel

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

Monika Wróbel

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Rola kontekstu społecznego w zarażaniu i kontrzarażaniu afektywnym

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Dariusz Doliński, dr hab. Robert Balas, prof. PAN, dr hab. Maria Dorota Kaźmierczak, prof. UG

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Dyplom nr 939.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: środa, 23 października 2019 roku, 9:49
Ostatnia modyfikacja: środa, 23 października 2019 roku, 9:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba