fbpx Krzysztof Jerzy Borkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Jerzy Borkowski

Krzysztof Jerzy Borkowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

Krzysztof Jerzy Borkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bariery rozwoju mikroinstalacji w kontekście polityki energetycznej Polski z perspektywy przedsiębiorstw instalatorskich”

„Microinstallation development barriers in the context of Energy policy from perspective of instalatory enterprises”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Antoni Ćwikliński, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Roman Szczodrowski
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Tadeusz Pająk, dr hab. Adam Krzysztof Przybyłowski, prof. UMG

Dyplom nr 4503.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 13:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 14:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba