fbpx Wojciech Stanisław Błaszkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Stanisław Błaszkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Stanisław Błaszkowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

Wojciech Stanisław Błaszkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Liberalizacja rynku usług pocztowych w Polsce w dobie globalizacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Antoni Ćwikliński, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Roman Szczodrowski
Recenzenci: dr hab. Ewa Anna Pancer-Cybulska, prof. UE we Wrocławiu, dr hab. Dariusz Filar

Dyplom nr 4505.


Gdańsk, 30 września 2019 r.