fbpx Dorota Ciołek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dorota Ciołek

Dorota Ciołek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2019 roku

doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Dorota Ciołek

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Poziom rozwoju i uwarunkowania wzrostu gospodarczego polskich regionów w ujęciu przestrzenno-czasowym

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Zbigniew Dziechciarz, prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna

Dyplom nr 937.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: piątek, 8 listopada 2019 roku, 9:52
Ostatnia modyfikacja: piątek, 8 listopada 2019 roku, 12:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba