fbpx Karolina Czemplik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karolina Czemplik

Karolina Czemplik

Uchwałą Rady Dyscypliny językoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2020 roku

magister filologii polskiej

Karolina Czemplik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwiska mieszkańców parafii Osie na podstawie ksiąg chrztu z lat 1742-1922”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie językoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zenon Lica, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Violetta Jaros, prof. UJD, dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO

Dyplom nr 4552.


Gdańsk, 09 marca 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie w j. angielskim_Czemplik277.74 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Jaros3.57 MB
PDF icon rec. prof. Lech-Kirstein1.86 MB
Data publikacji: środa, 8 stycznia 2020 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 marca 2020 roku, 12:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek