fbpx Robert Kozak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Robert Kozak

Robert Kozak

Uchwałą Rady Dyscypliny literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 stycznia 2021 roku

magister filologii angielskiej

Robert Kozak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Horatio Alger, mit i kultura amerykańska”

„Horatio Alger, Myth and American Culture”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie literaturoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak, prof. ULT, prof. dr hab. David Malcolm

Dyplom nr 4628.


Gdańsk, 25 stycznia 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract53.7 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie54.95 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Burzyńskiej-Sylwestrzak1.61 MB
PDF icon rec. prof. Malcolma769.36 KB
Data publikacji: czwartek, 9 stycznia 2020 roku, 10:28
Ostatnia modyfikacja: sobota, 23 stycznia 2021 roku, 18:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek