fbpx Ewa Chodnikiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Chodnikiewicz

Ewa Chodnikiewicz

Uchwałą Rady Dyscypliny literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2020 roku

magister filologii angielskiej

Ewa Chodnikiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"Natura nie jest miejscem wizyt, tylko domem": Aspekty literatury ekologicznej we współczesnej brytyjskiej prozie, literaturze faktu oraz poezji. ”

„"Nature is not a place to visit. It is home": Aspects of ecological writing in contemporary British fiction, non-fiction and poetry”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie literaturoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. David Malcolm

Promotor pomocniczy: dr Monika Szuba
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz

Dyplom nr 4621.


Gdańsk, 30 grudnia 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie44.36 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Grzegorzewskiej 2.82 MB
PDF icon rec. prof. Jarniewicza2.41 MB
Data publikacji: czwartek, 9 stycznia 2020 roku, 10:55
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 3 stycznia 2021 roku, 18:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek