fbpx Rafał Roman Szyc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rafał Roman Szyc

Rafał Roman Szyc

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 maja 2020 roku

magister Bankowości i finansów

Rafał Roman Szyc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kościerskiego”

„Road transport in the light of contemporary socio-economic challenges, with particular consideration of kościerski poviat”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. dr hab. Elżbieta Załoga

Dyplom nr 4557.


Gdańsk, 25 maja 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract911.85 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie1006.27 KB

Recenzje

Data publikacji: wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 9:08
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 25 maja 2020 roku, 10:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba