fbpx Anna Maria Golejewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Maria Golejewska

Anna Maria Golejewska

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 2019 roku

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Anna Maria Golejewska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce. Funkcjonowanie, efektywność i perspektywy rozwoju

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marzenna Weresa, prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Marian Gorynia

Dyplom nr 948.


Gdańsk, 20 grudnia 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 3 lutego 2020 roku, 13:27
Ostatnia modyfikacja: środa, 6 maja 2020 roku, 11:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Balicka
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba