fbpx Bartłomiej Jerzy Gawin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bartłomiej Jerzy Gawin

Bartłomiej Jerzy Gawin

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2019 roku

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Bartłomiej Jerzy Gawin

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Informatyzacja biznesowych procesów operacyjnych i analitycznych w branży Facility Management

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Grzegorz Bełz, prof. dr hab. Ewa Ziemba, dr hab. Przemysław Lech, prof. UG

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Maria Romanowska

Dyplom nr 951.


Gdańsk, 20 grudnia 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 3 lutego 2020 roku, 14:08
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 3 lutego 2020 roku, 14:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba