fbpx Bartosz Szymon Marcinkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bartosz Szymon Marcinkowski

Bartosz Szymon Marcinkowski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2019 roku

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Bartosz Szymon Marcinkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Organizacyjne i technologiczne wyzwania w zakresie rozwoju rozwiązań IT globalizujących się podmiotów z sektora Facility Management

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Grzegorz Bełz, prof. dr hab. Ewa Ziemba, prof. dr hab. Bernard Kubiak

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Maria Romanowska

Dyplom nr 952.


Gdańsk, 20 grudnia 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 3 lutego 2020 roku, 14:21
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 lipca 2020 roku, 11:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba